www.chula-thammasat.com TEL:-->> 080-6129847

Tag Archive | "กวดวิชาวิทย์ม.1"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ติวเตอร์ กับ นิสิตจุฬา นิสิตธรรมศาสตร์

Posted on 05 มิถุนายน 2012 by admin

 รับสอนพิเศษ

ติวเตอร์กับนิสิตจุฬา นิสิตธรรมศาสตร์ เรียนพิเศษตัวต่อตัว จัดคอร์สสอนพิเศษติวสามารถสอนถึงบ้านท่านๆได้พี่ติวเตอร์จากสถาบันสอนพิเศษทุกวิชาติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ได้ตัวต่อตัวนักเรียนที่ต้องการติวโทรจองคอร์สสอนพิเศษ ครูผุ้สอนพิเศษสามารถติวเข้มได้ทุกวิชาโดยการแยกสอนแต่ละระดับด้วยการจักการติวเตอร์สอนถึงที่บ้านน้องๆสามารถเรียนได้อย่างแน่นอน ครูสอนพิเศษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำสอนสดได้ไม่ว่าจะเป็น ติวฟิสิกส์ ม..4-6 ติวเคมี ม.ปลาย รับสอนพิเศษชีวะ ติวเลข ม.ต้น ติวคณิตศาสตร์เตรียมสอบ รับติวสอนพิเศษ แบบสดทุกระดับด้านภาษา ก็รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาจีน ภาษาไทย

ปิดความเห็น บน ติวเตอร์ กับ นิสิตจุฬา นิสิตธรรมศาสตร์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6

Posted on 09 เมษายน 2012 by admin

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ติวฟิสิกส์ กวดวิชาฟิสิกส์

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ติวฟิสิกส์ กวดวิชาฟิสิกส์ Physics รับสอนฟิสกส์ ม.4 เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานฟิสิกส์ ม.4บทแรกได้เลย ติวเตอร์เก่งด้านฟิสิกส์อยู่แล้วและพร้อมกวดวิชาฟิสกส์ให้กับน้องๆนักเรียนที่ต้องการรเรียนด้าน Physics โดยเฉพาะ หรือหากขึ้น ม.5 แล้วพื้นฐานด้าน ฟิกส์ยังไม่แน่น ติวเตอร์ก็พร้อม จะติว ให้เรื่องต่างๆที่ยังไม่เข้าใจเพื่อให้ไปเตรียมสอบ PAT 2 Physics ในช่วงชั้นเรียน ม.4 ได้ สามารถติวได้เพื่อเตรียมควาพร้อม ติวฟิสิกส์ได้ที่บ้านครูผู้สอนพร้อมอธิบาย เป็นจุดไปตามต้องการ รับสอนพิเศษ กวดวิชา ฟิสิกส์ สอนพื้นฐานฟิสิกส์ ติวสอบ General Physics 1-2 สำหรับระดับมหาวิทยาลัย ติวกันได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ตามบ้าน ที่บ้าน โดยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของไทย พี่พร้อมรองรับการสอนพิเศษให้ที่บ้าน หากต้องการติว Physics แบบอินเตอร์ Inter หรือน้องเรียนอินเตอร์มากด้วยแล้วหละก็  ติว igcse Physics หรือ IGCSE ด้านวิชาอื่นพระกอด้วยก็ได้

ปิดความเห็น บน สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6


Advertise Here

Advertise Here


Tutor SAT Math and SAT verbal

Tutor IGCSE

Tutor GED

Tutor GMAT

Tutor CU-TEP

Tutor CU-AAT

Tutor CU-BEST

Tutor SMATR 1

Tutor SMATR 2

Tutor TOEIC

Tutor TOEFL

Tutor IELTS

Tutor Calculus

Tutor O-NET

Tutor GAT

Tutor PAT 1-7