www.chula-thammasat.com TEL:-->> 080-6129847

Tag Archive | "ข้อสอบภาษาไทย ป.1"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

Posted on 18 ธันวาคม 2011 by admin

ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ด้วยครุผุ้สอนที่เราเน้นการสอนพิเศษให้เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับสอนภาษาอังกฤษ หรือ ติวเตอร์รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเราต่างก็จัดการให้กับคุณผู้เรียน หรือนักเรียนได้ทุกวิชา เรื่องของราคาที่เรารับสอนพิเศษตาม บ้าน นั้นก็เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้นให้เพราะติวเตอร์ที่เรา แนะนำไปสอนนั้นก็จะมีการได้ รายได้พิเศษที่ติวเตอร์ซึ่งศึกษาอยู่ จุฬาฯ หรือ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ต่างๆของ ไทย ได้มาสอนพิเศษให้กับน้องๆของคุณ นักศึกษาหรือที่เรียนว่า ติวเตอร์นั้นเราเน้นคัดติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนพิเศษวิชานั้นๆ ให้มาสอนพิเศษ วิชา คณิตศาสตร์ หรือการรับสอนพิเศษสอนการบ้าน ติวเตอร์สอนได้ทุกวิชา ตามที่น้องๆต้องการด้วยค่ะ ติวเตอร์ระดับประถม รับสอนพิเศษประถม สอนพิเศษประถม เรียนพิเศษประถม สอบเข้าประถมสาธิต กวดวิชาประถม ติวเตอร์ประถมรับสอนพิเศษ เรียนพิเศษประถมที่บ้าน รับติว ประถม เข้าสาธิตเกษตร จุฬา มศว เรีนพิเศษประถม ป.1 ม.1 ม.4 สอบเข้าสาธิตเกษตร ประถม รับสอนพิเศษ สอบสาธิตจุฬา เรียนพิเศษประถมหัดอ่านภาษาไทย
ติวเตอร์สอนพิเศษประถมภาษาอังกฤษ

ปิดความเห็น บน ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน


Advertise Here

Advertise Here


Tutor SAT Math and SAT verbal

Tutor IGCSE

Tutor GED

Tutor GMAT

Tutor CU-TEP

Tutor CU-AAT

Tutor CU-BEST

Tutor SMATR 1

Tutor SMATR 2

Tutor TOEIC

Tutor TOEFL

Tutor IELTS

Tutor Calculus

Tutor O-NET

Tutor GAT

Tutor PAT 1-7