www.chula-thammasat.com TEL:-->> 080-6129847

Tag Archive | "แผนการ สอน ฟิสิกส์ ม 4"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รับสอนฟิสิกส์ตัวต่อตัว

Posted on 28 มิถุนายน 2012 by admin

 รับสอนฟิสิกส์ตัวต่อตัวตามบ้าน

 รับสอนฟิสิกส์ตัวต่อตัวตามบ้าน สอนสดที่บ้านน้องๆได้เลย หากต้องการติวเตอร์สอนฟิสิกส์ สอนพิเศษที่บ้าน ไม่ต้องออกเดินทางไป หรือเรียนสะดวกอยู่ที่ จุฬา หรือสยาม ก็สามารถมาเรีนได้สะดวก จัดคอร์สฟิสิกส์ ติวตัวต่อตัวหรือติวแบบกลุ่ม ก็สามารถเรียนได้ ต้องการให้ติวเตอร์ไปสอนพิเศษ

ปิดความเห็น บน รับสอนฟิสิกส์ตัวต่อตัว


Advertise Here

Advertise Here


Tutor SAT Math and SAT verbal

Tutor IGCSE

Tutor GED

Tutor GMAT

Tutor CU-TEP

Tutor CU-AAT

Tutor CU-BEST

Tutor SMATR 1

Tutor SMATR 2

Tutor TOEIC

Tutor TOEFL

Tutor IELTS

Tutor Calculus

Tutor O-NET

Tutor GAT

Tutor PAT 1-7